آیا فکر می کنید همه چیز را می دانید؟

11 ماه پیش

زمانی که کار با قانون جاذبه را شروع می کنید متوجه می شوید که در شکل دادن به زندگی خود چقدر قدرت دارید و ماهیت تغییر زندگی را درک می کنید. می دانید که تمرکز بر آنچه می خواهید و تغییر باورهایی که به شما کمکی نمی کنند و پرورش و تقویت باورهای مثبت روی چرخه زندگی چه تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.
کار کردن آگاهانه با انرژی ها می تواند روابط شما را بهبود بخشد، زندگی روزمره شما را ارتقا بدهد و سلامت ذهنی و فیزیکی شما را به طور مثبت افزایش دهد.
درک این حقیقت قدرتمند دریچه ای از دنیای جدید را به روی شما باز می کند.
بنابراین شما برای رسیدن به آنچه می خواهید شروع به کار می کنید و برای آن هیجان دارید. اما همه چیز به سرعتی که شما می خواهید اتفاق نمی افتد. شما انواع انتظارات و انرژی ها را در مسیر هدف خود ایجاد کرده اید اما تغییر باورهای منفی آسان نیست.
پذیرش قانون جذب برای تغییر شرایط به تنهایی کافی نیست شما می دانید باورهای منفی شما را محدود می کنند اما واقعا به آن اعتقاد ندارید. تصورات غلط راجع به قانون جاذبه نیز این روند را پیچیده می کند.

ابزارها، افکار و هر آنچه دارید بخشی از فرایند هستند و معمولا نیاز اصلی چیزی است که به شما کمک کند تا باورهای محدودکننده خود را تغییر داده و جریان انرژی مثبت خود را به راه اندازید.

در این حالت ممکن است شور و شوق شما برای برای برای ایجاد واقعیت کاهش یابد و احساس ناتوانی خود را به قانون جاذبه مرتبط بدانید. می ترسید که زندگی شما هیچ وقت بهتر نشود و چیزهایی که می خواهید در حد رویا باقی بماند.
اما دلیل این ترس و نگرانی شما این نیست که قانون جاذبه درست کار نمی کند بلکه شما روی افکار و زندگی خود کنترل نداشته اید. احساسات شما سیستم هدایت شماست و به وسیله آن ها می توانید در مسیر به وقوع پیوستن حقیقت قرار بگیرید.
بسیاری از مردم فکر می کنند قانون جاذبه برای آن ها فکر نمی کند اما چیزی که هست نحوه بهره برداری و استفاده از ذهن و قدرت درونی است. قانون جاذبه فقط چگونگی دستیابی به واقعیت را توضیح می دهد. گاهی ممکن است بسیاری از تکنیک ها و ابزارها در دسترس شما نباشد.
شما تا زمانی که تحت تاثیر عوامل خارجی قرار دارید نمی توانید انتظار به تحقق پیوستن واقعیت را داشته باشید و دلیل این مسئله سیستم اعتقادی شما است.
با یادگیری قانون جاذبه می توانید تجربیات خود را کنترل کرده و آگاهانه با آن ها برخورد کنید. به این ترتیب یاد می گیرید که عمیق تر فکر کنید.
اما باید توجه کنید که به کارگیری قانون جاذبه یک شیوه متفاوت است و بلافاصله به نتیجه نمی رسید. برخی از کارها به زمان نیاز دارد شما باید یاد بگیرید که این قانون واقعا چطور کار می کند تا بتوانید به طور کامل در زندگی روزمره خود به کار گیرید.
ابزارها، افکار و هر آنچه دارید بخشی از فرایند هستند و معمولا نیاز اصلی چیزی است که به شما کمک کند تا باورهای محدودکننده خود را تغییر داده و جریان انرژی مثبت خود را به راه اندازید. اساسا بهتر است خود را سزاوار بهترین ها بدانید و وقت و انرژی خود را صرف چیزهایی که دوست ندارید و باعث ناراحتی می شوند نکنید.
در ارزیابی چیزهایی که می خواهید صادقانه عمل کنید و انتظارات خود را با خواسته های واقعی منطبق کنید.
به این ترتیب از گار کردن با قانون جاذبه لذت می برید و هیچ نگرانی و ترس و تردیدی شما را آزرده خاطر نخواهد کرد.

0
برچسب ها :

بدون دیدگاه

    هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد