قانون جاذبه و حس حسادت و نااطمینانی

12 ماه پیش

گاهی پیش می آید که دوست دارید جایی، مکانی، تفکری یا… را تغییر دهید اما خود را برای این کار ناتوان می پندارید. این احساس یک انرژی سالم و مثبت برای کار با قانون جاذبه نیست چرا که می تواند منجر به احساسات منفی بیشتری بشود.
احساس حسادت و نااطمینانی این انرژی را در وجود شما ایجاد می کند که می خواهید همه چیزهای منفی را از خود دور کنید چون تحمل آن ها را ندارید نه اینکه به آن ها شما را عقب می کشند.
به طوری که حتی اگر لبخند یا موفقیت یا انرژی مثبت دیگران را ببینید به عنوان سیگنال منفی می خواهید آن ها را دور کنید. و این انرژی های منفی را به جهان نیز ارسال کرده و تبعات منفی آن به خودتان بازخواهد گشت.
به این ترتیب شما نمی توانید به معنای واقعی ایده ها، الهامات، انرژی مثبت را دریافت کرده و در فضای آن قرار گیرید. شما به جهان اعتماد ندارید و اضطراب و ناامیدی را ارسال کرده اید و در نهایت چیزی بیشتر از این دریافت نمی کنید. این راه حتی حسادت شما را تشدید نیز می کند.

با نگرانی و حسادت خود را از این موقعیت و حمایت همه جانبه محروم نکنید. شما سزاوار بهترین ها هستید و باید برای رسیدن به چیزی که می خواهید با تمام توان تلاش کنید.

حسادت انرژی منفی و مسمومی است که با تقویت اعتقادات محدود کننده منجر به سقوط ذهن شما می شود. باورهای منفی مانند : من نمی توانم در شغل خود موفق باشم، من نمی توانم به ثروت دست پیدا کنم، من نمی توانم… برای محدود کردن آن ها روی کاغذ نوشته و بسوزانیدشان. سوزاندن کاغذ یک عمل پاکسازس قوی است و هر گاه اعتقادات محدودکننده شما عمیق شد به همین روش می توانید اثر آن ها را کاهش دهید.
حس حسادت شما بر مبنای اعتقادات محدود ایجاد شده است. به یاد داشته باشید که هر چه به عقاید محدود و سطحی پایبند باشید حقیقت وجودی شما به طور کامل آشکار نخواهد شد و جهان نمی تواند شما را حمایت کند.
زمانی که حس حسادت را از خود دور می کنید و کاهش می دهید می بینیند که جهان پر است از نیکی و یکپارچگی و نور. قدرت دریافت ایده ها و الهامات و ارتباط با افراد برای ایجاد یک فضا با انرژی مثبت را پیدا می کنید و می توانید به راحتی رویاهای خود را آشکار کنید.
اگر احساس حسادت در وجود شماست صبورانه تمام اعتقادات غلطی که از حس حسادت ناشی شده اند یا برعکس را شماسایی کنید و آن ها را از بین برده و حس عشق و آزادی را جایگزین کنید.
با اطمینان نداشتن به جهان و حس حسادت موقعیت های ویژه و شگفت انگیز خود را از دست خواهید داد. برای موفقیت دیگر افراد تلاش کنید و از شادی آن ها شاد باشید تا بتوانید چنین موقعیتی را نیز برای خود فراهم کنید و احساسات فوق العاده ای نیز به جهان ارسال کنید. کائنات نیز با دیدن شور و هیجان و انرژی مثبتتان تمام امکانات خود را برای حمایت و پشتیبانی از شما به کار می گیرد.
با نگرانی و حسادت خود را از این موقعیت و حمایت همه جانبه محروم نکنید. شما سزاوار بهترین ها هستید و باید برای رسیدن به چیزی که می خواهید با تمام توان تلاش کنید.

0
برچسب ها :

بدون دیدگاه

    هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد