قانون جاذبه و خلق آگاهانه

11 ماه پیش

از بین بردن تصورات غلط در مورد قانون جاذبه و رسیدن به درک درستی از این که این قانون چطور کار می کند زمینه را برای تغییر زندگی فراهم می کند. اما تاثیر آن رو روند فعلی ممکن است کمی زمان بر باشد. مگر اینکه شما در فضایی زندگی کنید یا در میان افرادی باشید که از مفهوم این قانون آگاه باشند. ایده اصلی قانون جذب ایجاد واقعیت بر اساس اندیشه ها، احساسات و باورها است.
استفاده از آموزه های قانون جذب باید به تدریج صورت گیرد. همان طور که شما در مسیر تغییر قرار می گیرید دهن خود را روی اهداف بزرگتر و بیشتری متمرکز می کنید در این راه احتمالا باورهایی وجود دارد که باید تغییر داده شود مانند ترس و تردید.
به این فکر نکنید که در انتهای این فرایند شما به یک انسان کامل تبدیل می شوید که هیچ اعتقاد و باور منفی و محدود کننده ای ندارد. هدف خود را منطقی انتخاب کنید اما بر اساس احساسات عمل کنید در غیر این صورت ناامید خواهید شد.
جالا که کار با قانون جاذبه را یاد گرفته اید قدرت خود را دست کم نگیرید. به این ترتیب اگر چیزی ظاهر شود که آن را دوست ندارید می دانید چطور با آن برخورد کنید.
همه افراد دائماً در حال رشد و گسترش چشم انداز خود هستند اما این به معنی رسیدن به یک انسان کامل نیست.

شما به سمت قانون جاذبه کشیده شدید به این دلیل که احساس می کنید با این ایده می توانید واقعیت وجودی خود را ایجاد کنید. احساس قدرت می کنید و دیگر در برابر تاثیرات بیرونی ناتوان نیستید.

برای اینکه از یک تفکر منطقی جهت هدایت تصمیم هایتان استفاده کنید به ارزیابی صحیح ایده ها و تعیین فرصت ها بپردازید. این کار قطعا کمک زیادی به شما خواهد کرد. وقتی شروع به کار با قانون جاذبه می کنید ذهن شما می خواهد آن را درک کند و لازم است به این مسئله اهمیت بدهید.
شما به سمت قانون جاذبه کشیده شدید به این دلیل که احساس می کنید با این ایده می توانید واقعیت وجودی خود را ایجاد کنید. احساس قدرت می کنید و دیگر در برابر تاثیرات بیرونی ناتوان نیستید. بخشی از وجود شما به رسمیت شناخته شده و از این بابت خوشحال و راضی هستید.
اگر شما می خواهید یک فرد شاد باشید و به زندگی بهتری برسید باید احساسات خود را راهنمای اصلی قرار بدهید. ذهن شما احساسات و انرژی های متفاوت و گاهی متناقضی را ارسال می کند این شما هستید که باید آن ها را مدیریت کنید و اجازه ندهید بر شما غلبه کند. این روش در موقعیت های مختلف به شما کمک خواهد کرد.
اگر شما اصرار داشته باشید تمام تصمیمات خود را بر اساس استدلال های منطقی و آنچه توسط علم یا هر چیز دیگری ثابت شده بگیرید بی فایده و بدون نتیجه است.
مهم است بدانید احساسات شما بهترین راهنما هستند. آن ها به شما در یافتن حقیقت وجودی کمک می کنند و به وسیله این احساسات در مسیری قرار می گیرید که به شادی و رفاه ختم می شود.
اگر شما قانون جاذبه را مطالعه می کنید و از کار کردن با آن احساس خوشایندی دارید به دنبال استدلال و منطق و علم و … نباشید. تصورات غلط راجع به قانون جاذبه را برای خودتان حل کنید. به جای دنبال کردن ذهن خود به احساسات و الهامات متصل شوید. روی چیزهایی که فکر می کنید زندگیتان را بهبود می بخشد و شما را در مسیر تکامل قرار می دهد تمرکز کنید.

0
برچسب ها :

بدون دیدگاه

    هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد