قانون جاذبه و مشوق ها

11 ماه پیش

هنگامی که شما به توسعه شخصی و قانون جاذبه می پردازید در برخی سطوح انتظار دارید یک زندگی کامل داشته باشید و به یک فرد ایده آل تبدیل شوید. راهی برای فرار از احساسات ناخواسته پیدا می کنید و به هیچ وجه برای جلوگیری از بروز آن ها تلاشی نخواهید کرد. به این نتیجه می رسید که همه چیز با جهان هماهنگ است. اما اگر اتفاق ناخوشایندی روی دهد ناراحت شده و احساس می کنید باید برای شادی تلاش کرده و از شر آن ها خلاص شوید.
این حس های ناخوشایند به شدت شما را رنج می دهد. این تفکر ها نتیجه قضاوت ذهن شما و حرکت از گذشته به آینده است. در حالی که شما باید روی زمان حال تمرکز داشته باشید و بدانید تحت حمایت جهان هستید. شما می دانید چه چیزی می خواهید و همه این اتفاقات بخشی از این فرایند است.
هنگامی که شروع به مقابله با احساسات منفی می کنید سعی کنید آن ها را سرکوب نکنید به هر حال این حس ها نیز باید ظاهر شوند و به عنوان یک تجربه به آن ها نگاه کنید. آنچه احساس می کنید بهتر است را انجام دهید اما اشتباه نکنید، چیزی را تحمل نکنید، خودتان را قضاوت نکرده و ناراحت نکنید.

تنها شما هستید که می دانید درونتان چه اتفاقی می افتد برای رسیدن به چیزی که می خواهید به دنبال محرک های بیرونی نباشید هر چیزی که بتواند در شما ذوق و انگیزه ایجاد کند از درون شما سرچشمه می گیرد.

شما می توانید هر چه می خواهید را داشته باشید و اگر اشتیاق نشان دهید ذهن شما آن را ظاهر می کنید اما بدانید چیزی که ذهن آشکار می کند تنها بخشی از آنچه می خواهید است و قطعا شما می توانید به بهتر از آن دست پیدا کنید.
به الهام های درونی خود توجه کنید این الهامات می توانند مشوق خوبی برای حرکت به سمت هدف باشند. شما مجبور نیستید بر خلاف علاقه کاری را انجام دهید مهم این است که یک نیروی درونی به شما حس خوبی بدهد و در مسیر مورد نظر پیش ببرد.
اگر در ذهن خود کاری را می خواهید انجام دهید اما مدام آن را پشت گوش می اندازید به این معنی است که ترس و تردید یا حس هایی از این قبیل بر شما چیره شده است. هر چند غلبه کردن بر این حس ها ممکن است راحت نباشد اما اگر با توجه به نیروهای درونی که شما را تشویق می کنند و حس خوبی را به شما القا می کنند عمل کنید و پیش بروید به راحتی می توانید بر این حس های ناخوشایند غلبه کرده و به سمت هدف خود گام بردارید.
تنها شما هستید که می دانید درونتان چه اتفاقی می افتد برای رسیدن به چیزی که می خواهید به دنبال محرک های بیرونی نباشید هر چیزی که بتواند در شما ذوق و انگیزه ایجاد کند از درون شما سرچشمه می گیرد. بنابراین نباید الهامات و احساسات درونی خود را دست کم بگیرید.
برای اینکه انرژی بیشتری دریافت کنید و بتوانید پرقدرت در مسیر گام بردارید روی احساسات درونی خود تمرکز کنید و ببینید کدام یک هیجان و ذوق و انگیزه بیشتری در شما ایجاد می کند و همان را تقویت کنید. به این ترتیب حس هایی که شما را عقب می برد و مانع شما می شوند به حاشیه کشیده شده ولی انگیزه و اشتیاق شما برای پیش رفتن بیشتر می شود.

0
برچسب ها :

بدون دیدگاه

    هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد