موفقیت در زندگی (داشتن روح بزرگ)

12 ماه پیش

پسر بچه فقیری وارد کافی شاپ شد و پشت میز نشست.خدمتکار برای سفارش گرفتن به سراغش رفت. پسر بچه از خدمتکار پرسید:
بستنی شکلاتی چند است؟
خدمتکار گفت 50 سنت. پسرک پول خردهایش را شمرد و بعد پرسید بستی معمولی چند است؟
خدمتکار با توجه به این که تمام میزها پرشده بود و عده ای هم بیرون کافی شاپ منتظر بودند، با بی حوصلگی گفت :35 سنت
پسر گفت برای من بستنی معمولی بیاورید.
خدمتکار بی حوصله یک بستنی از ته مانده های بستنی های دیگران آورد و صورت حساب را به پسرک داد و رفت،پسر بستنی را تمام کرد صورتحساب را برداشت و پولش را به صندوق پرداخت کرد و رفت…
هنگامی که خدمتکار برای تمیز کردن میز رفت با صحنه ای مواجه شد و گریه اش گرفت.پسر بچه بر روی میز در کنار بشقاب خالی 15سنت انعام گذاشته بود در صورتی که می توانست بستنی شکلاتی بخرد.

شکسپیر زیبا می گوید:
بعضی بزرگ زاده می شوند،برخی بزرگی را بدست می آورند،و بعضی بزرگی را بدون اینکه بخواهند با خود دارند.

برگرفته شده از: ایران ناز

0
برچسب ها :

بدون دیدگاه

    هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد