چه انرژی هایی را باید تقویت کنیم؟

12 ماه پیش

به نظر می رسد سردر گمی های زیادی راجع به قانون جاذبه وجود داشته باشد. به این ترتیب که می تواند عمل کند یا نه برای شما اضطراب ایجاد می کند. در این حالت بسیاری از مخالفان قانون جذب این ذهنیت را به وجود می آورند که برای رسیدن به اهدافتان نیاز به انجام کاری خاص ندارید و قانون جذب را یک ابزار معرفی می کنند در حالی که این قانون یک راهنما و هدایت کننده است.
واضح است که اینگونه نیست. قانون جذب در واقع یک راه برای توضیح چگونگی واقعیت است. بیشتر چیزهایی که شما می خواهید در طول زمان آشکار می شود و هر چه انرژی های شما مطابقت بیشتری با جهان داشته باشد به نتایج بهتری می رسید.
زمانی که انرژی های شما به شدت با جهان هماهنگ باشد نقش عمل کمرنگ می شود حداقل نوع فعالیتی که هر روز به آن عادت دارید تغییر می کند. شما می دانید که برای غلبه به ترس و شک و تردید به کنترل انرژی ها نیاز دارید. به اطمینان از نوع عملکرد و نتیجه ای که در پی رسیدن به آن هستید.
ایده آل ترین انرژی ها آن هایی هستند که از فضای الهامات نشات می گیرند. از آنجا که از فضایی همگرا آمده اند بسیار موثرند. گاهی ممکن است کارهای زیادی انجام بدهید اما به دلیل هماهنگ نبودن انرژی ها یا به نتیجه نرسید یا زمان زیادی را از دست بدهید.

آشکار کردن برخی از انرژی ها از اعتماد به نفس شما ناشی می شود. بهتر است برای شروع احساسات خود را بررسی کنید و ببینید که کدام یک از آن ها برای رسیدن به هدفتان مناسب تر است و همان ها را تقویت و پردازش کنید.

انرژی شما، افکار غالب، باور ها و احساسات هستن که واقعیت ها را آشکار می کنند. همه اقدامات شما نیز از انرژی ها الهام گرفته شده. بنابراین اگر تمایل دارید که با عملکرد خود به نتیج مورد نظر برسید ابتدا باید انرژی های مطابق با هدف را تقویت کرده و هماهنگ با آن ها حرکت کنید.
به یاد داشته باشید که با برخورد آگاهانه با انرژی می توانید در مسیر درست قرار بگیرید و همه چیز به بهترین نحو انجام می شود.
این نکته را در نظر بگیرید که باید به دنبال چیزهایی باشید که به شما آرامش خاصی عطا می کند. به این منظور در ابتدای راه باید درک درستی از اهدافتان داشته باشید. آشکار کردن برخی از انرژی ها از اعتماد به نفس شما ناشی می شود. بهتر است برای شروع احساسات خود را بررسی کنید و ببینید که کدام یک از آن ها برای رسیدن به هدفتان مناسب تر است و همان ها را تقویت و پردازش کنید.
اقداماتی را انجام ندهید که سیستم اعتقادی شما از آن ها پشتیبانی نمی کند و همین باعث عقب رفتن و نهایتا سرخوردگی شما می شود. چرا که فکر می کنید تلاش شما مثمر ثمر نبوده است.
روند کار کردن با قانون جاذبه برای افراد متفاوت است چون میزان مقاومت در مقابل اعتقاداتی چون ترس، شک، تردید و… متفاوت است و تا زمانی که نتوانید این افکار محدودکننده را تعدیل کنید فضا برای انرژی های مثبت باز نخواهد شد.
اساسا هرچه اقدامات بیشتری صورت بگیرد تغییرات مشهودی انجام می شود و اگر به این فرایند اعتماد داشته باشید و برای هماهنگی انرژی ها تلاش کنید قطعا به نتایج مطلوبی می رسید در غیر این صورت ممکن است اتفاقات ناخواسته شما را از هدف دور و دورتر کند.

0
برچسب ها :

بدون دیدگاه

    هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد