خانه / آشیو برچسب ها:آشنایی با قانون جاذبه و انگیزه

آشیو برچسب ها:آشنایی با قانون جاذبه و انگیزه

آشنایی با قانون جاذبه و انگیزه

الهام گرفتن از جهان هستی و عمل از هسته های اصلی استفاده از قانون جاذبه است. زمانی که در راستای احساسات خود عمل می کنید احساس خوب و مطلوبی در شما ایجاد خواهد شد. گرفتن نتایج حاصل از عمل است که برای شما رضایت بخش است به خصوص نتیجه کاری که آن را سخت و غیر ممکن می پنداشتید. ایده ...

ادامه مطلب »