خانه / آشیو برچسب ها:آشنایی با قانون جاودانی حیات

آشیو برچسب ها:آشنایی با قانون جاودانی حیات

آشنایی با قانون جاودانی حیات

زندگی مجموعه ای از تضادهاست. روز به دنبال شب می آید، مرگ پس از زندگی اتفاق می افتد، پیروزی شکست و ناکامی را تعقیب می کند، بیماری سلامتی را تهدید می کند، غم شادی را تعقیب می کند و اینچنین هر آنچه در زندگی و طبیعت ما وجود دارد به نوعی یک متضاد نیز به همراه خود نشان ما می ...

ادامه مطلب »