خانه / آشیو برچسب ها:آشنایی با قانون جذب و ذهن ناخودآگاه

آشیو برچسب ها:آشنایی با قانون جذب و ذهن ناخودآگاه

آشنایی با قانون جذب و ذهن ناخودآگاه

استفاده از آموزه های قانون جذب با ایده یک ذهن ناخودآگاه است که در تضاد با اندیشه ها و باورهای آگاهانه شما قرار می گیرد. نظریه این است که شما می توانید چیزهای خوبی که در زندگیتان نیست را در ذهن ناخودآگاه خود تجسم کرده و بر این عقیده باشید که قابل تحقق و دسترسی است. همه چیزهایی که در ...

ادامه مطلب »