خانه / آشیو برچسب ها:آیا از یادگیری قانون جذب پشیمانید؟

آشیو برچسب ها:آیا از یادگیری قانون جذب پشیمانید؟

آیا از یادگیری قانون جاذبه پشیمانید؟

آیا گاهی احساس می کنید با قانون جاذبه تلاش های شما برای بهبود زندگی بی فایده است؟ آیا فکر می کنید این قانون قدرت کافی ندارد؟ در واقع یادگیری نحوه ایجاد واقعیت یا تغییر آن می تواند افکار منفی و اضطراب زیادی ایجاد کند. شما به خودتان اجازه می دهید چیزهایی که تا به حال نداشته اید را درخواست کنید ...

ادامه مطلب »