خانه / آشیو برچسب ها:آیا افسردگی از پدر یا مادر به ارث می رسد؟

آشیو برچسب ها:آیا افسردگی از پدر یا مادر به ارث می رسد؟

آیا افسردگی از پدر یا مادر به ارث می رسد؟

محققان دریافتند که بخشی از مغز که دستی در کنترل خلق و خو و اختلالات رفتاری دارد، از طریق مادر به دختر انتقال پیدا میکند، نه از طریق مادر به پسر یا احیاناً از طریق پدر به فرزندان دختر یا پسر. بنابراین دختران اختلالات خلق و خویی خود را از مادران می گیرند. دختران اختلالات خلق و خویی خود را ...

ادامه مطلب »