خانه / آشیو برچسب ها:آیا باید نگران اشتباه کردن باشیم؟

آشیو برچسب ها:آیا باید نگران اشتباه کردن باشیم؟

آیا باید نگران اشتباه کردن باشیم؟

گاهی هنگام استفاده از قانون جاذبه احساس می کنید که نمی دانید در واکنش به شرایط، طوری که می خواهید خواسته شما به حقیقت بپیوندد، چگونه رفتار کنید. ممکن است احساس کنید اشتباه کرده اید و از تصمیم خود ناراحت و عصبی شوید. بنابراین این یک مسئله بزرگ و مهم است که فکر می کنید آنچه شما خواسته اید با ...

ادامه مطلب »