خانه / آشیو برچسب ها:ابطه باورهای انسان و تفکر مثبت با ثروت

آشیو برچسب ها:ابطه باورهای انسان و تفکر مثبت با ثروت

رابطه باورهای انسانی و تفکر مثبت با ثروت

کسانی که قبلا پتانسیل انفجاری قانون جذب را کشف کرده اند و زندگی خود را بهبود بخشیده اند و هم چنین کسانی که برای اولین بار به این قانون دست یافته اند معمولا در یک مورد مشترک بوده اند: تغییر وضعیت پولی و مالی. در جامعه امروز که نیاز به ثروت بیشتر احساس می شود و با حرص و آز ...

ادامه مطلب »