خانه / آشیو برچسب ها:احساس بد داشتن

آشیو برچسب ها:احساس بد داشتن

وقتی احساس بدی داریم چه کاری انجام دهیم؟

کلیت قانون جاذبه این است که چیزهایی را جذب می کند که با احساسات و باورهای غالب شما مطابقت دارد و هماهنگ است. گاهی اوقات این احساسات و اندیشه ها واضح و ملموس است اما گاهی اوقات باید برای کشف آن ها تلاش کنید. به این معنی که برای به دست آوردن آنچه می خواهید باید روی احساسات خود تمرکز ...

ادامه مطلب »