خانه / آشیو برچسب ها:ارسال ارتعاش به جهان

آشیو برچسب ها:ارسال ارتعاش به جهان

چگونه آماده ارسال انرژی به جهان شویم؟

آیا هر چه تلاش می کنید کاری انجام دهید و چیزی را به دست آورید باز هم فکر می کنید اتفاقی نیفتاده؟ کار کردن با قانون جاذبه خیلی سخت تر از انتظار شما است؟ آیا ناامید شده اید از اینکه چیزی را که می خواهید به دست نیاورده اید؟ آیا احساس می کنید که شکست خورده اید؟ این حالت در ...

ادامه مطلب »