خانه / آشیو برچسب ها:از قانون جاذبه چه می دانیم؟

آشیو برچسب ها:از قانون جاذبه چه می دانیم؟

از قانون جاذبه چه می دانیم؟

نکته اصلی قانون جاذبه این است که اجلزه دهید احساسات راهنمای شما باشند. با ارزیابی شخصیت خود در می یابید که چطور باید بر اساس احساسات خود عمل کنید. در نهایت همه شما می خواهید اقدامات خاصی را انجام دهید که به شما اطمینان بدهد که به خواسته خود می رسید و هنگامی که چیزی بر خلاف هدفتان اتفاق بیفتد ...

ادامه مطلب »