درباره ما

1 سال پیش

ما در جهانی زندگی می کنیم که یک سری قوانینی بر جهان و یا کائنات حاکم می باشد که با شناخت این

قوانین، ما می توانیم به تمامی خواسته ها، به موفقیت ها و آن چیزهایی که در ذهنمان است و دوست داریم به

آن ها دست پیدا کنیم برسیم.با دانستن این رمز و رموزی که بر جهان هستی حاکم است، قطعا می شود به

موفقیت رسید و به این خواسته ها دست پیدا کرد.هدف گروه تحقیقاتی مثبت بین همین است که شما عزیزان را

از طریق آموزش هایی که در سایت و کانال قرار می دهد، با این قوانین آشنا کند.در بعضی از سایت ها و کانال

های تلگرام که در رابطه با موفقیت می باشند، صحبت ها و نقل قول هایی از انسان های موفق همانند (آنتونی

رابینز، برایان تریسی و …) قرار داده می شود که البته کار خوبی می باشد، اما این ها در واقع یک سری صحبت

ها و نوشته های انگیزشی می باشند و راهکاری گفته نمی شود.اما در سایت مثبت بین  و کانال تلگرام آن، به

آموزش راهکارهای رسیدن به تمامی خواسته ها و موفقیت پرداخته شده است که با دنبال کردن فایل های

آموزشی ما در سایت و کانال تلگرام، خودتان به آن پی خواهید برد…

 

استاد سپهر محمدی ( مدرس قانون جذب، راه های موفقیت و چگونگی تغییر باورها )

استاد سپهر محمدی

( مدرس قانون جذب، راه های موفقیت و چگونگی تغییر باورها )

 

 سیدجوادجعفری ( کارشناس ارشد تجارت الکترونیک )

سید جواد جعفری

    ( کارشناس ارشد تجارت الکترونیک )